TRESCHOW-FRITZØE MED STERKT RESULTAT I 2016

Treschow-Fritzøe fortsetter veksten, og konsernets
resultat før skatt ble 137 millioner kroner.
Resultatet er 39 millioner kroner bedre enn i 2015
– og det beste i konsernets historie.

«2016 er det tredje året med sterk resultatvekst for Treschow-Fritzøe, og det er hyggelig å registrere at vi får igjen for vårt langsiktige og systematiske arbeid med å utvikle konsernet. Våre selskaper innen handel og distribusjon av byggevarer fortsetter å levere omsetningsvekst og gode resultater, og også boligprosjektene i Fritzøe Eiendom gir nå solide resultatbidrag» sier Arvid Gusland, konsernsjef i Treschow-Fritzøe.

«Konsernets omsetning passerte i fjor 2,5 milliarder kroner, og vi har ambisjoner om fortsatt lønnsom vekst. Selskapenes drift og utviklingspotensial gir grunnlag for sterke resultater også i tiden fremover», fortsetter Gusland.

«Jeg er stolt av at selskapene i Treschow-Fritzøe har etablert ledende posisjoner i krevende markeder, og at vi med utgangspunkt i norsk eierskap har en utvikling som gir nye arbeidsplasser og skaper positiv aktivitet for samfunnet», sier Michael Stang Treschow, eier og styreleder i konsernet, som også gir anerkjennelse for den innsats og kompetanse som konsernets ansatte står for.

**

Konsernet Treschow-Fritzøes omsetning var 2.587 millioner kroner, en økning på 330 millioner kroner fra 2015.

Driftsresultat før goodwillavskrivninger ble 197 millioner kroner, som er en økning på 48 millioner kroner fra året før.

Årsresultatet etter skatt ble 92 millioner kroner, som er 27 millioner kroner bedre enn i 2015.

 

Larvik 23. mars 2017

Fritzøe Eiendom

Med historien i veggene fylles gamle industrieiendommer med ny og skapende virksomhet.

 

Les mer …

Fritzøe Skoger

Som en av Norges største skogeiendommer, er Fritzøe Skoger en viktig arena for næring, biologisk mangfold og rekreasjon.

 

Les mer …

Fritzøe Engros

En solid aktør i jevn vekst

 

Les mer …

Lundhs

Med larvikitt som Norges nasjonalstein, har Lundhs et eksklusivt produkt med hele verden som marked.

 

Les mer …

ceos

CEOS

CEOS AB har sitt hovedkontor i Forserum. Selskapet er i hovedsak rettet mot det svenske industrimarkedet.

 

Les mer …

ljungberg fritzoe

Ljungberg Fritzøe

Ljungberg Fritzøe leverer kostnadseffektive og skreddersydde logistikkløsninger med et sterkt fokus på den svenske byggematerialehandelens behov.

 

Les mer …

CONCENT

CONCENT leverer markedsledende programvare for inkassobransjen i Norden.

 

Les mer …

Bil i snø

AUTOXO

AUTOXO importerer og selger nyere biler innen segmentene sportsbiler og premium SUV, og leverer tilhørende verkstedtjenester, service og markedsaktiviteter av høy kvalitet.

 

Les mer …