TRESCHOW-FRITZØE MED REKORDRESULTAT

Treschow-Fritzøe AS fikk i 2017 et årsresultat på 550 millioner kroner etter skatt. Omsetningen i Treschow-Fritzøe gruppen var på 2,0 milliarder kroner.

Hovedgrunnen til rekordresultatet er salget av eierandelen på 50% i Carlsen Fritzøe AS, samtidig som de øvrige selskapene i konsernet viser resultatfremgang.

-Vi er inne i en veldig positiv utvikling. Selskapenes drift og utviklingspotensial gir grunnlag for sterke resultater også fremover, sier eier og styreleder Michael Stang Treschow, som gir anerkjennelse for den innsats og kompetanse  de ansatte i selskapene står for.

Fritzøe Engros AS, CEOS AB og Ljungberg Fritzøe AB som er betydelige byggevaredistributører i Norge og Sverige, omsatte samlet for 1,6 milliarder kroner og oppnådde gode driftsresultater. Lundhs AS og Fritzøe Eiendom AS leverte også bra tall og bidro til resultatveksten.

Årsresultatet etter skatt ble 550 millioner kroner, mot 97 millioner kroner i 2016.

**

Treschow-Fritzøe AS la i 2017 om sin regnskapsføring, og leverer ikke lenger konsernregnskap som viser konsolidert omsetning og driftsresultat. Som morselskap med eierposter i datterselskaper og tilknyttede selskaper rapporterer Treschow-Fritzøe AS resultatene under finansposter i årsregnskapet.

 

Treschow-Fritzøe AS

Larvik 31. juli 2018

Fritzøe Eiendom

Med historien i veggene fylles gamle industrieiendommer med ny og skapende virksomhet.

 

Les mer …

Fritzøe Skoger

Som en av Norges største skogeiendommer, er Fritzøe Skoger en viktig arena for næring, biologisk mangfold og rekreasjon.

 

Les mer …

Fritzøe Engros

En solid aktør i jevn vekst

 

Les mer …

Lundhs

Med larvikitt som Norges nasjonalstein, har Lundhs et eksklusivt produkt med hele verden som marked.

 

Les mer …

ceos

CEOS

CEOS AB har sitt hovedkontor i Forserum. Selskapet er i hovedsak rettet mot det svenske industrimarkedet.

 

Les mer …

ljungberg fritzoe

Ljungberg Fritzøe

Ljungberg Fritzøe leverer kostnadseffektive og skreddersydde logistikkløsninger med et sterkt fokus på den svenske byggematerialehandelens behov.

 

Les mer …

CONCENT

CONCENT leverer markedsledende programvare for inkassobransjen i Norden.

 

Les mer …

Bil i snø

AUTOXO

AUTOXO importerer og selger nyere biler innen segmentene sportsbiler og premium SUV, og leverer tilhørende verkstedtjenester, service og markedsaktiviteter av høy kvalitet.

 

Les mer …