Treschow-Fritzøe fortsatte resultatveksten i 2015

Treschow-Fritzøes resultat før skatt ble 98 millioner kroner.
Konsernet økte dermed resultatet med 35 millioner kroner fra 2014.

«Vi oppnådde i Treschow-Fritzøe i 2015 vårt beste resultat noen gang. Det er spesielt hyggelig at vår langsiktige satsing på handel og distribusjon av byggevarer gir solide bidrag. Lundhs og Fritzøe Eiendom leverte også gode tall og bidro til resultat-økningen», sier Michael Stang Treschow, eier og arbeidende styreleder i konsernet.

«Konsernets omsetning passerte for første gang 2 milliarder kroner, og med nye spennende investeringer, blant annet i softwareselskapet SystemPartner, forventer vi sterke resultater også i tiden fremover», fortsetter Treschow.

«Treschow-Fritzøes virksomheter har sterke markedsposisjoner og har gjennom flere år vist lønnsom vekst. Det er innsatsen og kompetansen til våre ansatte som gjør at vi lykkes over tid, og som gjør at vi med basis i lokalt norsk eierskap kan satse offensivt videre på vekst og utvikling. Antall medarbeidere har økt i 2015. Og flere av virksomhetene er på jakt etter nye medarbeidere i 2016», avslutter han.

 

**

Konsernet Treschow-Fritzøes omsetning var 2.257 millioner kroner, en økning på 371 millioner kroner fra 2014.

Driftsresultat før goodwillavskrivninger ble 149 millioner kroner, som er en økning på 20 millioner kroner fra året før.

Årsresultatet etter skatt ble 65 millioner kroner, som er 30 millioner kroner bedre enn i 2014.

Det er spesielt virksomhetene innen byggevarehandel som løfter resultat og omsetning.

 

 

Larvik, 1. april 2016

Fritzøe Eiendom

Med historien i veggene fylles gamle industrieiendommer med ny og skapende virksomhet.

 

Les mer …

Fritzøe Skoger

Som en av Norges største skogeiendommer, er Fritzøe Skoger en viktig arena for næring, biologisk mangfold og rekreasjon.

 

Les mer …

Fritzøe Engros

En solid aktør i jevn vekst

 

Les mer …

Lundhs

Med larvikitt som Norges nasjonalstein, har Lundhs et eksklusivt produkt med hele verden som marked.

 

Les mer …

ceos

CEOS

CEOS AB har sitt hovedkontor i Forserum. Selskapet er i hovedsak rettet mot det svenske industrimarkedet.

 

Les mer …

ljungberg fritzoe

Ljungberg Fritzøe

Ljungberg Fritzøe leverer kostnadseffektive og skreddersydde logistikkløsninger med et sterkt fokus på den svenske byggematerialehandelens behov.

 

Les mer …

CONCENT

CONCENT leverer markedsledende programvare for inkassobransjen i Norden.

 

Les mer …

Bil i snø

AUTOXO

AUTOXO importerer og selger nyere biler innen segmentene sportsbiler og premium SUV, og leverer tilhørende verkstedtjenester, service og markedsaktiviteter av høy kvalitet.

 

Les mer …