Nye investeringsområder

Treschow-Fritzøe AS søker aktivt nye investeringsmuligheter og er fokusert på selskaper med god historisk lønnsomhet og attraktive utsikter til videre vekst.

Vi legger vekt på at selskapene:

– er godt forbi oppstartfasen

– har en enkel og tydelig forretningsmodell

– har en erfaren ledelse med bransjekompetanse, betydelig eierskap og langsiktig engasjement

 

Treschow-Fritzøe AS har god og relevant erfaring i forhold til partnerskap med en eller flere eiere og vil gjennom styredeltagelse opptre som en langsiktig, aktiv medeier med fokus på strategiutvikling og lønnsom vekst.

 

Ved spørsmål, vennligst ta kontakt via epost til: eirik.diesen@fritzoe.no