Ny resultatvekst for Treschow-Fritzøe i 2014 – Michael Stang Treschow ny eier

Treschow-Fritzøe fikk et driftsresultat på 89 millioner kroner i 2014, som er 26 millioner kroner bedre enn i 2013. Nå tar konsernsjef Michael Stang Treschow over som ny eier av selskapet.

Treschow styrker samtidig konsernledelsen med Arvid Gusland som ny konsernsjef. Gusland er for tiden partner i Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange DA. Gusland bor i Larvik og sitter i Treschow-Fritzøes styre. Han er advokat og siviløkonom og har tidligere jobbet i blant annet EY, Rederiforbundet og Olje- og energidepartementet.

Styrker ledelsen

– En av mine første oppgaver da jeg tok over som ny eier var å se på behovet for å styrke ledelsen i konsernet. Vi er derfor veldig glad for at Arvid Gusland har takket ja til jobben som konsernsjef. Med han får vi en veldig godt kvalifisert medarbeider som vil bidra mye til TFs videre vekst, sier Michael Stang Treschow.

Samtidig overtar Michael Stang Treschow som styreleder etter Stein Grimsrud, som har arbeidet i Treschow-Fritzøe i over 40 år og vært konsernsjef i en årrekke.

– Treschow-Fritzøes viktigste ressurser er vår evne til omstilling. Derfor trenger vi flere ressurser i ledelsen. Min jobb som aktivt arbeidende styreleder blir nå sammen med ledelsen for øvrig å se på hvilke områder TF skal satse på fremover for å føre selskapet inn i en ny tid, sier Michael Stang Treschow.

Spennende stilling

– Et tilbud om en så spennende stilling kan man ikke si nei til, sier Arvid Gusland. Treschow-Fritzøe er et selskap som har vist seg omstillingsdyktig i skiftende markeder. Jeg gleder meg til å være med på å løfte selskapet videre sammen med Michael og alle de dyktige medarbeiderne i konsernet, sier Arvid Gusland som starter opp i sin nye jobb 1. august.

Solid resultatvekst

Treschow-Fritzøes resultat før skatt ble 63 millioner kroner, en økning på 16 millioner kroner fra året før. Årsresultatet etter skatt ble 34 millioner kroner, mot 23 millioner kroner foregående år. Det er spesielt byggevareselskapene som løfter resultatet, både Fritzøe Engros, CEOS og Carlsen Fritzøe oppnådde resultatvekst. I tillegg leverte larvikittprodusenten Lundhs et resultat som var bedre enn fjoråret.

-Vi er godt fornøyd med resultatet for 2014. Våre virksomheter greier seg godt i krevende markeder, og makter å kombinere ekspansjon og omsetningsvekst med god lønnsomhet, sier Michael Stang Treschow.

Treschow-Fritzøe utvidet aktiviteten i 2014 ved etableringen av TF Invest, som er en egen enhet med ansvar for forvaltning og verdiutvikling av selskapets aksjeportefølje og investeringer utenfor dagens kjerneområder.

Hyller ansatte

Stang Treschow legger til at han gjerne vil gi honnør til de ansatte i selskapene i konsernet;

– Det er deres innsats som er grunnen til at alle våre virksomheter hevder seg godt i konkurransen med store norske og internasjonale selskaper, slik at vi med basis i lokalt norsk eierskap kan satse videre på vekst og utvikling, avslutter han.

* * * *

FAKTA:

  • Konsernets omsetning i 2014 ble 1.886 mill. kroner som er 15 % høyere enn året før.
  • I konsernets driftsresultat ligger det goodwillavskrivninger og kostnader til prosjekter og videreutvikling av selskapene, og underliggende drift og kontantstrøm er god.
  • Konsernets egenkapitalandel er 51 % og den finansielle stillingen er solid.
  • Import og distribusjon av trebaserte produkter til industri og forhandlere foregår gjennom de heleide datterselskapene Fritzøe Engros AS og CEOS AB, samt i det deleide selskapet Ljungberg Fritzøe AB. Konsernets omsetning fra disse selskapene, som dekker markedene i Norge og Sverige, ble i 2014 på 920 millioner kroner – en økning på 180 millioner kroner (24 %) fra året før. Oppkjøpet CEOS gjorde i 2013 av det Stockholm-baserte selskapet Sigvart Spångberg AB, samt etableringen av Ljungberg Fritzøe AB, som også ble gjort i 2013, bidro til den sterke omsetningsveksten. Veksten ble kombinert med et tilfredsstillende resultatnivå.
  • Fritzøe Eiendom AS har høy aktivitet i sitt drifts- og utviklingsarbeid. Forvaltningen av selskapets eiendomsportefølje på 55.000 m2, gir stabile leieinntekter og grunnlag for prosjektutvikling knyttet til sentrale tomteområder i Larvik. Totalt omfatter arealene 4.800 daa, og det satses først og fremst på boligprosjekter. Byggearbeidene på Sanden Brygge startet i 2014, og for flere andre prosjekter er nå reguleringsprosesser i gang. I tillegg startet ombyggingen av et større, gammelt industribygg – Mølla – i 2014. Dette prosjektet vil bli ferdigstilt sommeren 2015, og bygget er fullt utleid.
  • Treschow-Fritzøes larvikittengasjement foregår gjennom 50 % eierandel i Lundhs AS. Selskapet hadde i 2014 et godt år, både når det gjelder produksjon og salg. Salget til hovedmarkedet som er Kina og til øvrige, etablerte markeder fortsatte på et godt nivå, mens nye markeder ble systematisk bearbeidet. Selskapet har de senere år lagt betydelige ressurser i økt markedsføring og salg, og satser på å bygge opp Lundhs til et internasjonalt merkevarenavn for larvikitt av høy kvalitet. Selskapet eksporterer nær 100 % av sin produksjon, og ser fortsatt et betydelig potensial for videre vekst.
  • Konsernets byggevarehandel gjøres gjennom 50 % eierandel i selskapet Carlsen Fritzøe AS. Carlsen Fritzøe er en byggevarekjede med 17 moderne byggevarehus, lokalisert i fem fylker og strekker seg fra Kristiansand i sør til Oslo i nord. Selskapet har en klar vekststrategi, og åpnet i 2014 nye anlegg på Jessheim og i Tønsberg. Denne virksomheten omsatte for 1.345 millioner kroner i fjor, en økning på 3 %.
  • I tillegg omfatter konsernets virksomhet også Fritzøe Skoger. Fritzøe Skoger er personlig eiet, og er ikke regnskapsmessig integrert i tallene for Treschow-Fritzøe. Fritzøe Skoger hadde i 2014 en drift i samsvar med planer og forutsetninger, og leverte et tilfredsstillende resultat.

 

Kilde: Treschow-Fritzøe AS, Larvik 4. juni 2015.

Fritzøe Eiendom

Med historien i veggene fylles gamle industrieiendommer med ny og skapende virksomhet.

 

Les mer …

Fritzøe Skoger

Som en av Norges største skogeiendommer, er Fritzøe Skoger en viktig arena for næring, biologisk mangfold og rekreasjon.

 

Les mer …

Fritzøe Engros

En solid aktør i jevn vekst

 

Les mer …

Lundhs

Med larvikitt som Norges nasjonalstein, har Lundhs et eksklusivt produkt med hele verden som marked.

 

Les mer …

ceos

CEOS

CEOS AB har sitt hovedkontor i Forserum. Selskapet er i hovedsak rettet mot det svenske industrimarkedet.

 

Les mer …

ljungberg fritzoe

Ljungberg Fritzøe

Ljungberg Fritzøe leverer kostnadseffektive og skreddersydde logistikkløsninger med et sterkt fokus på den svenske byggematerialehandelens behov.

 

Les mer …

CONCENT

CONCENT leverer markedsledende programvare for inkassobransjen i Norden.

 

Les mer …

Bil i snø

AUTOXO

AUTOXO importerer og selger nyere biler innen segmentene sportsbiler og premium SUV, og leverer tilhørende verkstedtjenester, service og markedsaktiviteter av høy kvalitet.

 

Les mer …