Konsernsjef Arvid Gusland slutter i Treschow-Fritzøe

Etter to år som leder av Treschow-Fritzøe velger Arvid Gusland å slutte som konsernsjef.

-Arvid har gjort en veldig god jobb for oss, og vi er i en positiv utvikling. Han har orientert meg om at han ønsker å gå tilbake til advokatvirksomheten. Det respekterer jeg og vi ønsker han lykke til videre, sier styreleder Michael Stang Treschow.

-Jeg har hatt to spennende år i Treschow-Fritzøe, og selskapet er på rett kurs. Nå kom jeg likevel til at jeg ønsket å gå tilbake til advokatvirksomheten og har derfor valgt å si opp, sier konsernsjef Arvid Gusland.

-Jeg vil benytte anledningen til å takke alle gode kolleger og ansatte i selskapet for innsatsen og det gode samarbeidet. Det har vært en spennende reise, sier Gusland.

Økonomidirektør Thor Eika vil fungere som konsernsjef til ny leder er på plass. Denne endringen skjer fra 30. juni.
-Lederskiftet vil ikke føre til noen endringer i konsernets langsiktige strategi. Vi opplever god vekst i omsetning og resultater og er på rett vei, sier styreleder Michael Stang Treschow.

Fritzøe Eiendom

Med historien i veggene fylles gamle industrieiendommer med ny og skapende virksomhet.

 

Les mer …

Fritzøe Skoger

Som en av Norges største skogeiendommer, er Fritzøe Skoger en viktig arena for næring, biologisk mangfold og rekreasjon.

 

Les mer …

Fritzøe Engros

En solid aktør i jevn vekst

 

Les mer …

Lundhs

Med larvikitt som Norges nasjonalstein, har Lundhs et eksklusivt produkt med hele verden som marked.

 

Les mer …

ceos

CEOS

CEOS AB har sitt hovedkontor i Forserum. Selskapet er i hovedsak rettet mot det svenske industrimarkedet.

 

Les mer …

ljungberg fritzoe

Ljungberg Fritzøe

Ljungberg Fritzøe leverer kostnadseffektive og skreddersydde logistikkløsninger med et sterkt fokus på den svenske byggematerialehandelens behov.

 

Les mer …

CONCENT

CONCENT leverer markedsledende programvare for inkassobransjen i Norden.

 

Les mer …

Bil i snø

AUTOXO

AUTOXO importerer og selger nyere biler innen segmentene sportsbiler og premium SUV, og leverer tilhørende verkstedtjenester, service og markedsaktiviteter av høy kvalitet.

 

Les mer …