FRITZØEPARKEN PÅ NETT

1700 dekar med kulturlandskap, en blanding av bar- og løvskog. Fritzøeparken er et landskapsvernområde med vekt på vern fremfor ren tømmerproduksjon. Med våre nye nettsider, www.fritzoeparken.no, er tanken å gjøre Parken enda lettere tilgjengelig for allmennheten. Her kan man melde seg opp på guidede turer hver torsdag ettermiddag, samt tirsdager og torsdager i juli, uten kostnad.

Lokalhistoriker Tor Bjørvik leder turene. Bjørvik har god erfaring med guiding, og har ledet flere turer i distriktet. Han har skrevet flere lokalhistoriske artikler i ulike publikasjoner.

Kulturlandskapet inne i Parken holdes i hevd av dåhjort- og muflonstammene. Dyreholdet er en forutsetning for at verneplanen med de spesielle biotopene skal fungere. Parken er kjent for Rhododendronblomstringen på sommerstid, men også for det magiske skogstemningen som oppstår inne i Parken.

Vi ønsker velkommen til en tur med et historisk bakteppe i Parken, og til våre nye nettsider www.fritzoeparken.no!

Fritzøe Eiendom

Med historien i veggene fylles gamle industrieiendommer med ny og skapende virksomhet.

 

Les mer …

Fritzøe Skoger

Som en av Norges største skogeiendommer, er Fritzøe Skoger en viktig arena for næring, biologisk mangfold og rekreasjon.

 

Les mer …

Fritzøe Engros

En solid aktør i jevn vekst

 

Les mer …

Lundhs

Med larvikitt som Norges nasjonalstein, har Lundhs et eksklusivt produkt med hele verden som marked.

 

Les mer …

ceos

CEOS

CEOS AB har sitt hovedkontor i Forserum. Selskapet er i hovedsak rettet mot det svenske industrimarkedet.

 

Les mer …

ljungberg fritzoe

Ljungberg Fritzøe

Ljungberg Fritzøe leverer kostnadseffektive og skreddersydde logistikkløsninger med et sterkt fokus på den svenske byggematerialehandelens behov.

 

Les mer …

CONCENT

CONCENT leverer markedsledende programvare for inkassobransjen i Norden.

 

Les mer …

Bil i snø

AUTOXO

AUTOXO importerer og selger nyere biler innen segmentene sportsbiler og premium SUV, og leverer tilhørende verkstedtjenester, service og markedsaktiviteter av høy kvalitet.

 

Les mer …