FORTSATT RESULTATVEKST FOR TRESCHOW-FRITZØES VIRKSOMHETER

Selskapene i Treschow-Fritzøe gruppen nådde i 2018 et samlet driftsresultat på 181 millioner kroner, en økning på 14 millioner kroner fra året før.

Omsetningen økte med 7% og passerte 2,4 milliarder kroner.

Årsresultatet etter skatt ble 141 millioner kroner for morselskapet Treschow-Fritzøe AS.

Fritzøe Engros AS, CEOS AB og Ljungberg Fritzøe AB som er betydelige byggevare-distributører i Norge og Sverige, omsatte konsolidert for 1,5 milliarder kroner og greide også i 2018 å kombinere ekspansjon med resultatvekst.

Lundhs AS og Fritzøe Eiendom AS bedret også sine resultater.  Concent AS hadde en betydelig omsetningsvekst, og er inne i en ressurskrevende utviklingsfase med stabilt resultatnivå. Autoxo AS passerte 600 millioner kroner i omsetning, men hadde resultatnedgang som følge av konsolidering etter flere år med kraftig vekst.

«Vi ventet at 2018 skulle bli et godt år for oss, og det er hyggelig å registrere at våre selskaper lykkes i krevende markeder og sterk konkurranse. Markeds-orientering, kundefokus, omstillingsevne og effektiv drift, sammen med de ansattes innsats og kompetanse, har gitt våre selskaper sterke resultater i en årrekke», sier eier og styreleder Michael Stang Treschow.

***

Treschow-Fritzøe AS er et meget solid selskap. Totale eiendeler var ved årsskiftet 1,4 milliarder kroner og bokført egenkapital 1,3 milliarder kroner.

Treschow-Fritzøe AS

Larvik 18. juni 2019

Fritzøe Eiendom

Med historien i veggene fylles gamle industrieiendommer med ny og skapende virksomhet.

 

Les mer …

Fritzøe Skoger

Som en av Norges største skogeiendommer, er Fritzøe Skoger en viktig arena for næring, biologisk mangfold og rekreasjon.

 

Les mer …

Fritzøe Engros

En solid aktør i jevn vekst

 

Les mer …

Lundhs

Med larvikitt som Norges nasjonalstein, har Lundhs et eksklusivt produkt med hele verden som marked.

 

Les mer …

ceos

CEOS

CEOS AB har sitt hovedkontor i Forserum. Selskapet er i hovedsak rettet mot det svenske industrimarkedet.

 

Les mer …

ljungberg fritzoe

Ljungberg Fritzøe

Ljungberg Fritzøe leverer kostnadseffektive og skreddersydde logistikkløsninger med et sterkt fokus på den svenske byggematerialehandelens behov.

 

Les mer …

CONCENT

CONCENT leverer markedsledende programvare for inkassobransjen i Norden.

 

Les mer …

Bil i snø

AUTOXO

AUTOXO importerer og selger nyere biler innen segmentene sportsbiler og premium SUV, og leverer tilhørende verkstedtjenester, service og markedsaktiviteter av høy kvalitet.

 

Les mer …