Søknadsskjema for skoler, lag o.l.

Det er ønskelig at søker benytter dette skjemaet ved søknad om støtte fra Fritz Gerhard Treschows Minnefond. Bruk linken nederst på siden for å sende ferdig utfylt skjema.

Ved spørsmål, vennligst ta kontakt på E-post: ms@fritzoeskoger.no eller telefon 958 58 430. Stiftelsens statutter finner du her.

Felter merket * må fylles ut (* fields are required)

1.1 Søkers navn, adresse og e-postadresse

Evt. tildelte midler ønskes benyttet til:

Kostnadsoverslag (vennligst spesifiser):

Begrunnelse for hvorfor søkers prosjekt bør få støtte:

Dersom det tidligere er søkt om støtte fra Fritz Gerhard Treschows Minnefond – i hvilke(t) år var dette?

Dersom det tidligere er mottatt støtte fra Fritz Gerhard Treschows Minnefond – i hvilke(t) år var dette?

Styret i Fritz Gerhard Treschows Minnefond vil behandle alle innkomne søknader i løpet av våren og gir tilbakemelding til søkerne i løpet av mai/juni.