Søknadsskjema for enkeltpersoner

Det er ønskelig at søker benytter dette skjemaet ved søknad om støtte fra Fritz Gerhard Treschows Minnefond. Bruk linken nederst på siden for å sende ferdig utfylt skjema.

Ved spørsmål, vennligst ta kontakt på E-post: ms@fritzoeskoger.no eller telefon 958 58 430. Stiftelsens statutter finner du her.

Felter merket * må fylles ut (* fields are required)

1.1 Søkers navn, adresse og e-postadresse

I hvilket år/termin er du pr. idag i ditt studie?

Hva har du studert etter videregående skole og frem til søknadstidspunktet?

Hva skal du studere i neste semester?

Hvilket mål har du for studiet ditt?

Din tilknytning Fritzøe-systemet (navn, familieforhold, stilling/firma samt tidsperiode for arbeidsforhold)

Dersom du tidligere har søkt om støtte fra Fritz Gerhard Treschows Minnefond – i hvilke(t) år søkte du?

Dersom du tidligere har mottatt støtte fra Fritz Gerhard Treschows Minnefond – i hvilke(t) år var dette?

Styret i Fritz Gerhard Treschows Minnefond vil behandle alle innkomne søknader i løpet av våren og gir tilbakemelding til søkerne i løpet av mai/juni.