FGTs minnefond

Minnefondets hovedformål er å gi personer økonomisk støtte til videreutdanning etter videregående skole. Det kan søkes om støtte til det nærmest påfølgende studieår.

For slik støtte kreves at søkeren eller dennes familie har, eller har hatt, arbeidstilknytning til et selskap i Treschow-Fritzøe systemet. (Treschow-Fritzøe AS, Fritzøe Skoger, Lundhs AS, Fritzøe Engros AS etc).

Yngre søkere vil bli foretrukket.

Fondet kan også gi støtte til kulturtiltak i Larvik og Siljan kommune.
I så fall ytes normalt ikke støtte til ordinær drift, men til prosjekter som kan knyttes til den virksomhet som Treschow-Fritzøe har hatt og de verdier Treschow-Fritzøe står for.

Det kan bli stilt krav om dokumentasjon/redegjørelse for anvendelse av tildelte midler.

Utdeling foretas én gang pr år.

Søknadsfrist for tildeling i 2019 er 26. april.

Ved spørsmål, vennligst ta kontakt på e-post ms@fritzoeskoger.no eller mobil 958 58 430.

  

Søknadsskjema for enkeltpersoner …

  

Søknadsskjema for skoler, lag o.l. …