Om Treschow-Fritzøe

Treschow-Fritzøe er blant de eldste og mest tradisjonsrike bedrifter i Norge. Konsernet består i dag av selskaper innen kjerneområdene skogsdrift og naturressurser, eiendomsforvaltning og -utvikling, engros- og logistikkvirksomhet, steinindustri samt byggevarehandel.

Les mer her

Fra fortid til fremtid....

Fra fortid til fremtid....

.... i musikk og bilder.

FGTs Minnefond

Stiftelsen Fritz Gerhard Treschows Minnefonds hovedformål er å gi personer økonomisk støtte til utdanning ut over videregående skole. Det kan søkes om støtte til det nærmest påfølgende studieår etter søknadsfristens utløp.

Les mer her

Slik blir det på Sanden

Etablering av leiligheter og næring på Sanden

Les mer her

Fritzøe Eiendom Fritzøe Engros Fritzøe Skoger
Carlsen Fritzøe Logo 005 Lundhus